Pusat Tahfiz

Kami juga mengadakan kerjasama dengan Pusat-pusat Tahfiz atau pendidikan agama bagi membantu mereka mendapatkan dana melalui program wakaf atau penajaan.

Berikut adalah antara yang telah menyertai program EWAKAF.MY.

Bil Koperasi Borang Wakaf
1. PUSAT TAHFIZ DARUL ULUM Borang
2. MADRASAH TAHFIZ AL-FALAH (MATAF) Borang