Program Kolaborasi

Bagi menjayakan program ini kami mengadakan kolaborasi dengan agensi-agensi tertentu seperti Yayasan Muslimi, Koperasi,Koperasi Masjid, Institusi Pendidikan dan lain-lain agensi.

Berikut adalah senarai agensi atau institusi yang mengadakan kerjasama dengan ewakaf:

 

Bil Nama Borang Wakaf
1. Yayasan Muslimin Borang
2. Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan Borang
3. Perkim Kedah Borang
4. Perkim Wilayah Borang
5. Perkim Selangor Borang

Koperasi

Bil Nama Borang Wakaf
1. Koperasi UNIKL Berhad Borang
2. Koperasi Sekatarakyat Borang
3. Koperasi UUM, Sintok Borang